เปิดใจ ดร.ไตรรงค์ ถึงป๋าเปรม

เปิดใจ ดร.ไตรรงค์ ถึงป๋าเปรม (17-19 มิ.ย.62) กาแฟดำ ค่ำนี้

https://youtu.be/WSPlc3JdqHo