เพื่อนชายนักท่องเที่ยวสาวอังกฤษ คดีเกาะเต่า

Suthichai Live เพื่อนชายนักท่องเที่ยวสาวอังกฤษ คดีเกาะเต่า 8/09/2561

https://youtu.be/89FV4bGvbdM