“เมืองช่างแห่งสยาม” อนาคตเมืองเพชร อนาคตของคนรุ่นใหม่

“เมืองช่างแห่งสยาม” อนาคตเมืองเพชร อนาคตของคนรุ่นใหม่

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 16 มิ.ย. 2562

ฟังเสียงคนเพชรบุรัในรายการฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBS ชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive