เมืองลับแลจะโตแบบไหน ? จากต้นทุนวัฒนธรรมที่มี

เมืองลับแลจะโตแบบไหน ? จากต้นทุนวัฒนธรรมที่มี

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 22 ก.ค. 62

เมืองลับแลมีชื่อเรียกที่หลากหลาย เมืองบังบด เมืองแม่ม่าย เมืองห้ามพูดโกหก หรือบางคนบอกว่าเป็นคนที่มาจากเชียงแสน แต่แท้จริงแล้วเมืองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อย่างไร ? ไปเยือนชุมชนยางกะไดเหนือ อ.ลับแล จ.แ ไปดูกันว่าเมืองลับแลจะโตแบบไหน ? จากต้นทุนวัฒนธรรมที่มี

ฟังเสียงคนอุตรดิตถ์ในรายการฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์