เมืองไทยหลังเลือกตั้ง!

Suthichai live : เมืองไทยหลังเลือกตั้ง! 13/03/2562

ตั้งวงสนทนา ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ตั้งประเด็นสนทนากันหลายเรื่องด้วยกัน

ใครได้รับประโยชน์ และใครจะได้รับผลกระทบ ++

https://youtu.be/xzH3e-fz6DA