เมื่อทรัมป์ ปูตินเป็นหนึ่งเดียว ! นิตยสารดัง สื่อชัดเจน..

นิตยสาร TIME สื่อด้วยภาพกราฟฟิค แยกไม่ออกว่าทรัมป์กับปูตินต่างกันอย่างไร ?

โดยที่ไม่ต้องพาดหัวข่าว “ภาพวิกฤต อันเกิดจากการประชุมที่ แฮลซิงกิ”

สื่อชัดเจน ว่าทรัมป์ นี่แหละ ทำให้รัสเซียยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้ง!!!

ตกลงสหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์อะไรบ้างเสียประโยชน์อะไรบ้าง

ยังไม่ทันรู้ เรื่องเก่ายังไม่ทันจบ ทรัมป์ กำลังชวนปูตินประชุมรอบสองที่วอชิงตัน

และ แน่นอน หละ ทรัมป์ ไม่อาจเทียบฟอร์มกับปูตินได้เลย…

https://youtu.be/NQMiH3jW4qo