เมื่อแบ็งก์ถูกแฮ็ก! / ดร.ปริญญา หอมเอนก

มีมาตราการป้องกันอย่างไร

น่ากลัวไหมที่ข้อมูลสถาบันการเงินถูกแฮ็กเกอร์ แฮ็กข้อมูล ?

ช่องโหว่ เกิดจากอะไร!!!

https://youtu.be/rv3BGKBkK-o