เมื่อ Jack Ma ส่งไม้ต่อที่อาลีบาบา

เมื่อ Jack Ma ส่งไม้ต่อที่อาลีบาบา

ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารจะลงจากตำแหน่ง ในอีก 1 ปีข้างหน้า

+++ เพื่อก้าวสู่ชีวิตการกุศล +++

 

https://youtu.be/LkggsiHh2GE