ฟังเสียงประเทศไทย : เยือนศูนย์จักสานใหญ่เมืองพนัส คุยอนาคตงานหัตถศิลป์ชุมชน (14 ส.ค. 62)

ฟังเสียงประเทศไทย : เยือนศูนย์จักสานใหญ่เมืองพนัส คุยอนาคตงานหัตถศิลป์ชุมชน

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 14 ส.ค. 62

ชมงานฝีมือจักสานไม้ไผ่สินค้าขึ้นชื่อของ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และพูดคุยกับคน 2 รุ่นถึงอนาคตของงานหัตถศิลป์ อาชีพ และการท่องเที่ยวชุมชน

ฟังเสียงคนชลบุรีในรายการฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBSชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

https://youtu.be/XkzfpRX57N4