เรากำลังถูก Jack Ma กินรวบหรือไม่? Suthichai live 8/8/62

เรากำลังถูก Jack Ma กินรวบหรือไม่? Suthichai live 8/8/62

https://youtu.be/jfAr3J0N-FQ