เรื่องของไทยกับเขื่อนในลาว !

บทบาทของไทยกับการสร้างเขื่อน และการผลิตไฟฟ้าในเอเซีย !!

มันเกี่ยวข้องกับการออกแบบไหม? 

https://youtu.be/3PYPqH8GIfA