เรื่อง 4 มนุษย์อวกาศขึ้นสถานีอวกาศนานาชาติ : Suthichai Live [20.30น.-16/11/63]

เรื่อง 4 มนุษย์อวกาศขึ้นสถานีอวกาศนานาชาติ : Suthichai Live [20.30น.-16/11/63]