เลิกผูกขาดดิวตี้ฟรี ?

เลิกผูกขาดดิวตี้ฟรี ? คุยกับ วรวุฒิ อุ่นใจ

Suthichai Live สุทธิชัย Live 22/01/2019

ทางสมาคมค้าปลีกแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือต่อทางนายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์สัมปทานดิวตี้ฟรี ให้ตรวจสอบความเป็นธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูงสุด เพราะสถานการณ์การค้าปลีกไทยตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งน่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับการค้าปลีกประเทศเพื่อนบ้าน

https://youtu.be/GeXYxKRtMNk