เลือกตั้งกลางเทอมมะกัน! คุยกับ ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

เลือกตั้งกลางเทอมมะกัน! คุยกับ ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

Suthichai Live สุทธิชัย Live 02/11/2018

https://youtu.be/WTvTC1Fr7mc