เศรษฐกิจวิบาก! : Suthichai live 21/08/2562

เศรษฐกิจวิบาก! : Suthichai live 21/08/2562

https://youtu.be/Pg0pnoopSJQ