เศรษฐกิจใหม่หลังเลือกตั้ง

เศรษฐกิจไทยเหมือนแฝดสยาม !!! คือ อะไร?

“ดร.อมรเทพ จาวะรา”

  • เศรษฐกิจใหม่หลังเลือกตั้ง จะมีแนวทางอย่างไร
  • ที่นักการเมืองเสนออยู่…ต้นปีหน้า จะเป็นอย่างไร

https://youtu.be/qUQ7_DHH96c