แก่ก่อนรวย! ปัญหา 2 เตี้ย 2 สูงไทย

แก่ก่อนรวย! ปัญหา 2 เตี้ย 2 สูงไทย : Suthichai live 06/08/2562

การเข้าสู่ภาวะสูงวัย

เตี้ย 1 การเตี้ยจากส่วนสูง การเจริญเติบโตช้าลง

เตี้ย 2  ดอกเบี้ยต่ำลง

สูง การแก่ก่อนรวย คือทิ้งภาระให้รัฐบาล

สูง เงินบาทแข็งขึ้น

https://youtu.be/HtQ6aP1m9Fg