แคร์รี่ หล่ำ ถอยตั้งหลัก โจชัว หว่องโผล่ไต้หวัน!

แคร์รี่ หล่ำ ถอยตั้งหลัก โจชัว หว่องโผล่ไต้หวัน!

 

https://youtu.be/pjlh1kaW2T4