‘แจ็ก หม่า’ชอบ Blockchain แต่หวั่น Bitcoin เป็นแค่ฟองสบู่!