แบน 3 สารพิษ : อีกด้านหนึ่งของเหรียญ

แบน 3 สารพิษ : อีกด้านหนึ่งของเหรียญ

Suthichai live 12/11/62

มีข้อคิดหลายประการ มองในรอบด้าน ก่อนพิจารณา…

“อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ (อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร)”