แบน 3 สารพิษ …แล้วไงต่อ?

Suthichai live แบน 3 สารพิษ …แล้วไงต่อ?

คุยกับ “มนัญญา ไทยเศรษฐ์”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10157895389576209/?t=8