แอปเปิล ทำสถิติเป็นหุ้นที่มีมูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญ!!!

 

https://youtu.be/TM43cJzIacY