โกโก้พืชความหวัง ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด แก้ปัญหาเขาหัวโล้น : ฟังเสียงประเทศไทย (9 ต.ค. 64)