โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ

โครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ (04ก.พ.61) กาแฟดำ ค่ำนี้ | 9 MCOT HD

 

“คุณคิดว่าเด็กไทย รู้จักคำว่า ซื่อสัตย์ ไหม ?”

https://youtu.be/4nWxBGrK0U0