โดรนโจมตี ‘โรงกลั่นน้ำมันซาอุฯ’ : Suthichai live 16/09/2562

โดรนโจมตี ‘โรงกลั่นน้ำมันซาอุฯ’

Suthichai live 16/09/2562

 

https://youtu.be/ql0LO1Omtlg