โรงเรียนนานาชาติเข้าตลาดหุ้นเหมาะหรือ?

Suthichai Live โรงเรียนนานาชาติเข้าตลาดหุ้นเหมาะหรือ? 3/09/2561 เรามองเรื่องนี้อย่างไร ทำไมมีคนออกมาคัดค้าน.. Houston Rockets มันจะกลายเป็นพาณิชย์มากเกินไป…หรือไม่ มองครบมิติของปัญหาแล้วช่วยกันปฎิรูปการศึกษาไทย..