ฟังเสียงประเทศไทย : โรงเรียนเล็ก หัวใจใหญ่ (23 พ.ย. 62)

ฟังเสียงประเทศไทย : โรงเรียนเล็ก หัวใจใหญ่ (23 พ.ย. 62)

  

  

ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นรากฐานสำคัญ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน โดยให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง จึงกำหนดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหาร และการจัดการการศึกษาขึ้นสำหรับทดลองการบริหารจัดการศึกษา เยือนโรงเรียนบ้านเทิน โรงเรียนเล็กใน จ.ศรีสะเกษ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษา สอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การทำบะหมี่เกี๊ยว รวมถึงเรียนรู้การตลาด ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน โรงเรียนเล็ก หัวใจใหญ่ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live