โลกผันผวน ไทยอยู่ตรงไหน?

เมื่อการแข่งขันทางธุรกิจในหลายๆ ประเทศสูงขึ้นและมีการผันผวนอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ย่อมต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ประเทศไทย.. Toronto Raptors จะปรับตัวอย่างไร? กาแฟดำค่ำนี้ 2 ส.ค.2561 #กาแฟดำค่ำนี้ 2 ส.ค.2561 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.30 น.