โลกเปลี่ยนสี กับ อานันท์ ปันยารชุน

โลกเปลี่ยนสี กับ อานันท์ ปันยารชุน 16/03/2562

 

https://youtu.be/I27XiR1nT2I