โลกเปลี่ยนสี “มองพม่า”…น่าลงทุนไหม?

โลกเปลี่ยนสี “มองพม่า”…น่าลงทุนไหม?กับ วิกรม กรมดิษฐ์

Suthichai Live สุทธิชัย Live 19/01/2019

https://youtu.be/w4ul1FMLxCQ