โฮงเจ้าฟองคำ ศิลปะท้อผ้าโบราณ

โฮงเจ้าฟองคำ ศิลปะท้อผ้าโบราณ

  

https://www.facebook.com/SuthichaiLive/videos/2513225325601302/?t=1498