ใครสั่งฆ่า Khashoggi

Suthichai Live ใครสั่งฆ่า Khashoggi 17/11/2561

https://youtu.be/72RqkrFX19A