ไขมันทรานส์อันตรายอย่างไร… ?

เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ…

อย.ประกาศ ควบคุมการนำเข้าไขมันทรานส์ !!!

มันมีอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร

มันอยู่ในอาหารอะไรบ้าง

แล้ว…มันมีผลต่อชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างไร

https://youtu.be/5G7xPAN6whk