ไฉนซาอุดิอาระเบีย จึงเป็นศัตรูร้ายกาจของอิหร่าน?

ไฉนซาอุดิอาระเบีย จึงเป็นศัตรูร้ายกาจของอิหร่าน?

 

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10157808650966209/?t=35