ไทยเจาะ อียู ได้อย่างไร?

Suthichai live ไทยเจาะ อียู ได้อย่างไร?

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10157853934401209/?t=1