ไนติงเกลกับบาปบริสุทธิ์ !!!

Suthichai Live ไนติงเกลกับบาปบริสุทธิ์ !!! 19/10/2561

ประเด็นปัญหานางพยาบาลตามคลิปที่เป็นข่าวถูกวิจารณ์ขณะนี้ เป็นอย่างไร ?

สัมภาษณ์สด ผศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

https://youtu.be/toJrMadvr3c