ไบเดนจะพูดอะไรในวันรับตำแหน่ง? : Suthichai Live [09.00น.-18/01/64]

ไบเดนจะพูดอะไรในวันรับตำแหน่ง? : Suthichai Live [09.00น.-18/01/64]