ไบเดน: ประกาศสงครามกับ Covid-19 : Suthichai Live [22.00น.-22/01/64]

ไบเดน: ประกาศสงครามกับ Covid-19 : Suthichai Live [22.00น.-22/01/64]