ไม่มี ม. 44 ใครจะปรับทัศนคติใคร?

กาแฟดำวิเคราะห์ : ไม่มี ม. 44 ใครจะปรับทัศนคติใคร?

Suthichai live 16/7/62

https://youtu.be/P1n6Nvib3rM