ไร่อ้อยกับโจทย์ใหญ่หิมะดำ

ไร่อ้อยกับโจทย์ใหญ่หิมะดำ

ฟังเสียงประเทศไทย ออกอากาศ 23 ก.ค. 62

อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มี PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นในภาคเหนือตอนบน (ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประกาศห้ามเผา) หนึ่งในสาเหตุในการเกิดมาจากการเผาทางการเกษตรเผาไร่อ้อย ไปหาคำตอบกับกันว่าจะมีการจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มการไม่เผา และจัดการปลูกอ้อยอย่างยั่งยืน

ฟังเสียงคนอุตรดิตถ์ในรายการฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBSชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive