160 ปีแห่งสัมพันธ์ “ไทย เดนมาร์ก”

Suthichai Live 160 ปีแห่งสัมพันธ์ “ไทย เดนมาร์ก” 19/11/2561

https://youtu.be/gZNGDhUJf9k