2 วันในสภา: วาทะกับภาคปฎิบัติ : Suthichai Live [09.00น.-28/10/63]

2 วันในสภา: วาทะกับภาคปฎิบัติ : Suthichai Live [09.00น.-28/10/63]