5 คนแถวหน้าคนทำสื่อปรับตัวสู้ disruption อย่างไร?

5 คนแถวหน้าคนทำสื่อปรับตัวสู้ disruption อย่างไร?

ปีนี้ผมสัมภาษณ์หนุ่ย พงษ์สุข, ดู๋ สัญญา, น้าเน็ก, ป๋าเต็ด, เฮียฮ้อ etc เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าแต่ละคนเผชิญความท้าทายในวิชาชีพอย่างไร, จุดผันเปลี่ยนอยู่ตรงไหน, มองอนาคตอย่างไร

ก่อนส้ินปี ผมจึงนำมาเรียงร้อยใหม่ เหมือนจัดให้มาชุมนุมเสวนากันทางออนไลน์ เมื่อคืนเป็นตอนที่ 1 คืนนี้ 2 ทุ่มครึ่ง ตอน 2 ครับ อย่าพลาด! เชิญชมและแชร์ให้เพื่อน ๆ ในทุกสาขาวิชาชีพครับ เพราะไม่มีใครหลีกเลี่ยงความท้าทายของยุคสมัยเป็นอันขาด!

https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10158106411456209/?t=12