ARROW นวัตกรรม Upcycling เปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นเสื้อคุณภาพ

ARROW นวัตกรรม Upcycling

เปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นเสื้อคุณภาพ

“เป็นเรื่องที่จะแก้ปัญหาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมลพิษทั่วโลก และผมได้ไปดูงานหลายประเทศ ว่าเขาทำอะไรกับขยะ โดยเฉพาะขยะที่เป็นพลาสติก ประเทศไทยเราก็เริ่มมีความตื่นตัว แต่ว่าเราต้องการเห็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมชัดเจน”

วันนี้…ผมมาที่ เครือสหพัฒน์ แล้วก็เห็นจริงๆ ครับ ผมทึ่งมาก มีคนมาบอกผมว่านี่เขาสามารถจะเอาขวดพลาสติกที่เหลือใช้แล้ว เอาเส้นใยมันมาผสมกับเส้นใยฝ้ายทำเป็นเสื้อและเสื้อยี่ห้อดังด้วยนะครับ เสื้อ Arrow

ผมบอกว่าเป็นไปได้เหรอ จริงเหรอ ทำได้ยังไง

แล้วเสื้อที่ทำมาแล้วมันใส่แล้ว มันสบายไหม มันดูทันสมัยมันเป็นแฟชั่นไหม

เพราะว่าถ้าทำได้จริงมันแปลว่าจาก สิ่งที่เป็นขยะกลายเป็นแฟชั่นได้

ผมจึงขอมาตั้งวงคุยเลย ว่า…เขาทำกันยังไง

แน่นอนครับเจอผู้บริหารที่รับผิดชอบ

คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชาย Arrow บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)

คุณสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Apparel บริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)