สุทธิชัย หยุ่น
สื่อมวลชน ผู้บุกเบิกวงการมายาวนานถึง 50 ปี
Browsing Category

ฟังเสียงประเทศไทย

Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย ทางช่อง ThaiPBS

คำตอบของเศรษฐกิจฐานราก เซรามิค ลำปาง

คำตอบของเศรษฐกิจฐานราก เซรามิค ลำปาง บ้านศาลาเม็ง - ศาลาบัวบก จากหมู่บ้านแรงงานผลิตเซรามิค สู่ผู้ประกอบการเซรามิคแบบวิสาหกิจชุมชน (โรงงานขนาดเล็ก) ต่อยอดสู่ท่องเที่ยวเซรามิค มีการวาดและเคลือบส่งออกตลาดในพม่า กัมพูชา ลาว รวมแล้วมีโรงงาน 50 โรงงาน ประดับประดารั้วและหน้าบ้านของตนด้วยวัสดุเซรามิค โจทย์ของพื้นที่ คือการร่วมกลุ่มกันในการต่อรอง…
Read More...

คนรุ่นใหม่กลับบ้านพัฒนาเมืองเก่าสงขลา

ฟังเสียงประเทศไทย : คนรุ่นใหม่กลับบ้านพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ไปฟังเสียงคนสงขลาถึงทิศทางการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ณ…