สุทธิชัย หยุ่น
สื่อมวลชน ผู้บุกเบิกวงการมายาวนานถึง 50 ปี
Browsing Category

ฟังเสียงประเทศไทย

Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทย ทางช่อง ThaiPBS

คนจัดการน้ำ โคก หนอง นา ทาม โมเดล : ฟังเสียงประเทศไทย (16 พ.ย. 62)

คนจัดการน้ำ โคก หนอง นา ทาม โมเดล ฟังเสียงประเทศไทย (16 พ.ย. 62) เขื่อนราษีไศล ก่อสร้างโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2532 ให้ก่อสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำมูลที่บริเวณบ้านห้วย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เดิมวางแผนเป็นฝายยางเก็บน้ำไม่เกินตลิ่ง แต่เวลาต่อมาได้ก่อสร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กแทน เริ่มเก็บกักน้ำ ในปี พ.ศ.2536…
Read More...

อนาคตตลาดโลก อนาคตกาแฟระนองฟังเสียงประเทศไทย (2 พ.ย. 62)

อนาคตตลาดโลก อนาคตกาแฟระนอง ฟังเสียงประเทศไทย (2 พ.ย. 62) อ.กระบุรี จ.ระนอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร…