สงครามและกัญชา: โลกเปลี่ยนสี: [Suthichai Live 25/06/65]

เสนอสูตรยุติสงครามยูเครน: โลกเปลี่ยนสี: Suthichai Live 18/06/65]

เมื่อวิกรมพบนายกฯ สปป. ลาว: โลกเปลี่ยนสี: 11-6-2565

จะสร้างเศรษฐกิจไทยหลังโควิดอย่างไร? : โลกเปลี่ยนสีกับ วิกรม กรมดิษฐ์ : 04/06/65

แนวทางผ่าวิกฤตประเทศไทย : โลกเปลี่ยนสีกับ วิกรม กรมดิษฐ์ : 28/05/65

โลกเปลี่ยนสี กับ วิกรม กรมดิษฐ์ : ไทยจะเลี่ยงวิกฤตได้อย่างไร? 21/05/65

ไทยจะออกจากมุมอับได้อย่างไร?: โลกเปลี่ยนสี: 14/05/65]

ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยโตเกินปีละ 5%?: โลกเปลี่ยนสี: 07/05/65

รัฐบาลทำอย่างไรเมื่อข้าวยากหมากแพง?: โลกเปลี่ยนสี 30/04/65]

ถ้า’วิกรม’เป็นผู้ว่าฯ สารขัณฑ์ (ต่อ):โลกเปลี่ยนสี 23/04/65