Suthichai Academy Think Tank ประเทศไทยกับเทคโนโลยีปี 65 : 07/01/65

เทคโนโลยี กับอนาคตประเทศไทย ตอน2 : Suthichai Academy Online Talk show 20/10/2564

เทคโนโลยี กับอนาคตประเทศไทย : Suthichai Academy Online Talk show 19/10/64

Suthichai Academy’s Think Tank ไทยเปิดประเทศ: เราพร้อมแค่ไหน? 12/10/64

Suthichai Academy’s Think Tank: วิเคราะห์ฉากทัศน์อัฟกานิสถานใต้ตาลีบัน 31/08/64

Suthichai Academy’s Think Tank Creative Destruction รื้อ, โละ, ริเริ่ม [10.00น.-16/05/64]

พม่าหลังประชุมผู้นำอาเซียน : Suthichai Academy Think Tank 26/4/2564

Jirawat Quantum VS Jirayut Digital : Suthichai Talk Academy [15.00น.-02/03/64]

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ สถานการณ์ Covid-19 กับ YEC หอการค้าไทย : Suthichai Think Tank 23/01/2564

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ สถานการณ์ Covid-19 กับ YEC หอการค้าไทย : Suthichai Think Tank 23/01/2564