เครื่องชามเวียงกาหลง มรดกแห่งล้านนา : ฟังเสียงประเทศไทย (8 พ.ค. 64)

…เครื่องชามเวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า มรดกแห่งล้านนา สามารถเชื่อมบ้าน วัด โรงเรียน พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30 – 18.00…

บ้านหินลาด โมเดลไร่หมุนเวียน มิตรสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีดั้งเดิม : ฟังเสียงประเทศไทย (1 พ.ค. 64)

ห้องเรียนสู้ฝุ่น สร้างเยาวชนตื่นตัว เท่าทันปัญหาหมอกควัน : ฟังเสียงประเทศไทย (24 เม.ย. 64)

มารู้จักโรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป จ.เชียงราย โรงเรียนสู้ฝุ่น หลักสูตรที่สร้างระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพระดับชาติ และการป้องกันปัญหาฝุ่นควันในระยะยาว ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส…

ฟางข้าวแปรรูป สร้างมูลค่า แก้ปัญหาเผาพื้นที่การเกษตร : ฟังเสียงประเทศไทย (17 เม.ย. 64)

พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง : ฟังเสียงประเทศไทย (10 เม.ย. 64)

ความสามัคคีของชุมชน ใน จ.กาฬสินธุ์ จับมือทุกภาคส่วน ฟื้นต้นทุนทางวัฒนธรรม ยกระดับการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจ เป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 17.30 –…

บ้านทับปลา อนุรักษ์ฟื้นฟู สู่วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน : ฟังเสียงประเทศไทย (3 เม.ย. 64)

บ้านทับปลา ชุมชนเหนือเขือนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ จากชุมชนที่ไร้ที่อยู่อาศัย กำลังจะกลายเป็นโมเดลที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างฐานรากเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างไร ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 17.30 – 18.00 น.…

หลักธรรมหลุมพอเพียง แก้จน สร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก : ฟังเสียงประเทศไทย (27 มี.ค. 64)

หลุมพอเพียงคืออะไร สามารถสร้างความยืนยันให้ชาวบ้านใน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อยู่กับธรรมะและธรรมชาติได้อย่างไร ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส…

หลอดราโพ พืชไร้ค่าสู่นวัตกรรมรักษ์โลก : ฟังเสียงประเทศไทย (20 มี.ค. 64)

จากวัชพืชที่เรียกว่าราโพ กลายมาเป็นนวัตกรรม สร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนของ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จนเป็นที่ยอมรับระดับโลกได้อย่างไร ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 – 18.00 น.…

ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท สร้างเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ : ฟังเสียงประเทศไทย (13 มี.ค. 64)

ไปดูการเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท บ้านท่าสะท้อน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช กับนวัตกรรมด้านการศึกษา แก้ปัญหาโครงสร้างการศึกษาไทยได้อย่างไร ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 – 18.00 น.…

ร้านคนจับปลา (FISHERFOLK) วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน : ฟังเสียงประเทศไทย (6 มี.ค. 64)

ร้านคนจับปลา เกิดจากความพยายามของประมงพื้นบ้านกลุ่มเล็ก ๆ ที่ต้องการสร้างโมเดลการประมงที่ยั่งยืน จนถึงปัจจุบันสามารถขยายเครือข่ายสร้างเป็นประมงเข้มแข็งต่อสู้กับโควิด-19 ได้อย่างน่าสนใจ ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 – 18.00 น.…