E Sport สมควรเป็นกีฬาหรือไม่?

หลายคนมีคำถาม เพราะดูเหมือนว่า เรื่องนี้ยังไม่จบ….

“E Sport สมควรเป็นกีฬาหรือไม่ ?”

ทำให้เด็กติดเกมส์มากกว่า…อันตรายต่อเด็กในสังคมไทย

เรื่องนี้น่าเป็นห่วง…ประเทศควรเอาอย่างไรดี

เรื่องนี้เป็นปัญหาที่มีผลร้ายมากกว่าผลดี !!!

 

https://youtu.be/Q07UiJMl1NY