HAND TO HAND ทางเลือกคือทางรอด แรงงานข้ามชาติ : ฟังเสียงประเทศไทย (12 มิ.ย. 64)

โควิด-19 ทำให้แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ด้านเครือข่ายส่งเสริมแรงงานข้ามชาติ ได้เล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากปล่อยให้แรงงานเหล่านี้ออกนอกระบบการจัดการด้านสาธารณสุข จึงได้เกิดโครงการ HAND TO HAND ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังทาง http://www.thaipbs.or.th/ThailandLive